Chính sách bảo mật

12/08/2022 228 lượt xem
Quyền riêng tư của Quý phụ huynh, học viên rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cụ thể việc lớp học anh ngữ Mizuki (sau đây gọi tắt là "MEC", "chúng tôi") sẽ thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên khi nhận được qua trang web có địa chỉ http://www.anhngumizuki.com (sau đây gọi là "Web Site")
"Thông tin cá nhân" là tất cả và bất kỳ thông tin nào liên quan tới Quý phụ huynh, học viên(bao gồm nhưng không giới hạn trong tên Quý phụ huynh, học viên , số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ nhà, mật khẩu và địa chỉ IP – địa chỉ nhận dạng máy tính của Quý phụ huynh, học viên khi truy cập internet) được chúng tôi thu nhận thông qua việc Quý phụ huynh, học viên truy cập hoặc sử dụng Website
 
Việc truy cập và sử dụng Website của Quý phụ huynh, học viên  (bao gồm cung cấp thông tin cá nhân) chỉ ra sự chấp thuận của Quý phụ huynh, học viên  đối với việc xử lý và truyền tải thông tin các nhân của Quý phụ huynh, học viên  theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.
 
Để phục vụ Quý phụ huynh, học viên  được tốt hơn, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh, học viên  truy cập website thường xuyên để chúng tôi có thể thông báo các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này.
 
1. Thu thập và sử dụng
 
1.1 Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau khi Quý phụ huynh, học viên truy cập Website:
 
(a) Các số liệu thống kê web ẩn danh thu thập được khi Quý phụ huynh, học viên  truy cập trang web.
 
(b) Các thông tin Quý phụ huynh, học viên  cung cấp có chủ ý cho chúng tôi khi (i) đăng ký thành viên (ii) Đăng ký để nhận thông tin khóa học, (iii) tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp như khuyến mại trực tuyến, khảo sát và tư vấn, và/hoặc (iv) gửi câu hỏi, cung cấp phản hồi, liên hệ hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, (v) thực hiện giao dịch trên website
 
1.2 Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên từ những đơn vị khác trong MEC cũng như bên thứ ba có quyền hợp pháp để chuyển thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên  cho chúng tôi.

1.3 Quý phụ huynh, học viên chấp thuận cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên để
 
(a) giám sát, điều chỉnh, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi ;
 
(b) cung cấp dịch vụ và hỗ trợ học viên theo yêu cầu của Quý phụ huynh, học viên ;
 
(d) gửi các thông tin khóa học, nâng cấp dịch vụ và khuyến mại đặc biệt theo yêu cầu; và
 
(e) ngăn chặn những hoạt động bị cấm hoặc phạm pháp và/hoặc tuân thủ các Điều khoản sử dụng.
 
1.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi nhập dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân.
 
2. Cookies
 
2.1 Một "cookie" là một đoạn dữ liệu được gửi từ trình duyệt của Quý phụ huynh, học viên. Trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trong hệ thống dựa trên các cài đặt của Quý phụ huynh, học viên  cho trình duyệt. Cookies thu thập thông tin về hệ thống vận hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi, loại trình duyệt, địa chỉ IP.
 
2.2 Website đôi khi sử dụng cookies để tăng cường khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ, và để điều hướng website thuận tiện hơn. Website không sử dụng cookies để thu thập thông tin các nhân của Quý phụ huynh, học viên  trừ trường hợp Quý phụ huynh, học viên  chấp thuận cung cấp những thông tin này trước đó.
 
2.3 Quý phụ huynh, học viên có thể lựa chọn điều chỉnh trình duyệt để thông báo khi Quý phụ huynh, học viên  nhận một cookies, cho phép Quý phụ huynh, học viên  quyết định có chấp nhận cookies đó hay không. Ngoài ra Quý phụ huynh, học viên  có thể lựa chọn từ chối tất cả cookies. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu Quý phụ huynh, học viên  từ chối nhận cookies, có thể Quý phụ huynh, học viên  không thể sử dụng các chức năng sẵn có trên Website.
 
3. Truy cập, hiệu đính và thu hồi sự chấp thuận
 
3.1 Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân qyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình khi chúng tôi tìn rằng điều này là cần thiết, bao gồm trường hợp Quý phụ huynh, học viên có quyền truy cập và xem lại các thông tin cá nhân theo các luật và quy định về quản lý dữ liệu và quyền cá nhân hiện hành. Nếu Quý phụ huynh, học viên  muốn truy cập, cập nhật hoặc thu hồi sự chấp thuận đối với việc sử dụng thông tin cá nhân mà Quý phụ huynh, học viên  cung cấp cho Website, hoặc có bất kỳ yêu cầu liên quan tới xử lý thông tin này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo chi tiết trong Điều 9.
 
4. Truyền dẫn và lưu trữ quốc tế
 
4.1 Thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên có thể được truyền dẫn đến, và lưu trữ tại một địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam để tiến hành xử lý theo quy định của MEC. Khi cung cấp thông tin cá nhân, Quý phụ huynh, học viên  đã đồng ý với việc truyền dẫn, lưu trữ hoặc xử lý thông tin này.
 
5. Bảo mật và đảm bảo an ninh
 
5.1 Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi tài chính có thể để áp dụng những biện pháp bảo mật và đảm bảo an ninh nhằm bảo vệ thông tin các nhân của Quý phụ huynh, học viên khỏi truy cập bất hợp pháp hoặc mất mát.
 
5.2 Chúng tôi có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên.
 
5.3 Chúng tôi khuyến cáo Quý phụ huynh, học viên có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng internet. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên, chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo bảo mật thông tin Quý phụ huynh, học viên  gửi qua internet.
 
5.4 Trong trường hợp chúng tôi cung cấp (hoặc Quý phụ huynh, học viên  lựa chọn) mật khẩu cho phép Quý phụ huynh, học viên  truy cập một phần nhất định của Website, Quý phụ huynh, học viên có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu. Chúng tôi khuyến cáo Quý phụ huynh, học viên  không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai.
 
6. Chuyển giao và ghi nhớ
 
6.1 Chúng tôi có thể cung cấp hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên cho đơn vị khác trong MEC, nhưng không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin các nhân của Quý phụ huynh, học viên  cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của Quý phụ huynh, học viên , trừ các trường hợp sau:
 
(a) yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tòa án;
 
(b) yêu cầu của chính phủ, lãnh đạo nhà nước hoặc cơ quan hành pháp;
 
(c) phục vụ việc điều tra và giúp ngăn ngừa nguy cơ an ninh, lừa đảo hoặc các hoạt động gây nguy hại khác;
 
(d) nhằm thực thi/bảo vệ quyền và tài sản của MEC hoặc
 
(e) bảo vệ quyền hoặc an toàn cá nhân của nhân viên MEC và bên thứ ba.
 
6.2 Chúng tôi không lưu trữ thông tin của Quý phụ huynh, học viên lâu hơn thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin.
 
7. Bảo vệ học viên vị thành niên
 
7.1 Nếu Quý phụ huynh, học viên  dưới 18 tuổi, xin vui lòng không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật.
 
8. Trang web của bên thứ ba và mạng xã hội
 
8.1 Website có thể chứa đường dẫn sang trang web của bên thứ ba, có Chính sách quyền riêng tư khác chúng tôi. Chúng tôi không chứng thực hoặc đại diện cho các trang web của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của những trang web này, dù rằng chúng được thể hiện như một phần của Website. Thông tin cá nhân Quý phụ huynh, học viên  lựa chọn cung cấp hoặc thu thập bởi bên thứ ba không nằm trong phạm vi hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu Quý phụ huynh, học viên  truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba, xin vui lòng xem xét Chính sách quyền riêng tư của họ.
 
8.2 Website có thể cung cấp một số chức năng của mạng xã hội, cho phép Quý phụ huynh, học viên chia sẻ thông tin lên trang mạng xã hội của mình hoặc tương tác với chúng tôi thông qua các trang mạng xã hội. Việc sử dụng những chức năng này có thể dẫn tới việc thu thập và chia sẻ thông tin về Quý phụ huynh, học viên , tùy theo chức năng sử dụng. Xin vui lòng xem chính sách quyền cá nhân và tùy chỉnh của mạng xã hội mà Quý phụ huynh, học viên  tương tác để bảo đảm Quý phụ huynh, học viên  hiểu rõ những thông tin có thể bị chia sẻ bởi các mạng xã hội này.
 
8.3 Chúng tôi tuyên bố phủ nhận tối đa mọi trách nhiệm có thể theo pháp luật về bảo mật và thực hiện quyền cá nhân được bao gồm hoặc thực hiện bởi trang web của bên thứ ba và trang mạng xã hội.
 
9. Thông tin liên hệ
 
9.1 Nếu Quý phụ huynh, học viên  cần sự trợ giúp trong truy cập hoặc cập nhật thông tin các nhân, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới Chính sách quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: +84.979 189 549
 
10. Điều khoản chung
 
10.1 Chính sách quyền riêng tư này cung cấp quy định cơ bản về cách thức bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của Quý phụ huynh, học viên. Tuy nhiên, đối với khóa học cụ thể hoặc dịch vụ do chúng tôi hoặc thành viên của MEC cung cấp, Quý phụ huynh, học viên có thể được cung cấp chính sách bảo mật hoặc thông báo bổ sung cho Chính sách quyền riêng tư này.

Các bài viết khác

Xem thêm

Thủ khoa JLPT N1 2020 (180/180)

Sắp đến kì thi JLPT, cho mn xem để có thêm động lực! Câu chuyện đầu tiên: Huyền thoại chàng trai mang tên Đức Hiếu- em ấy thật tuyệt vời!
Xem tiếp

Du Học Nhật Bản - 7 điều bạn nên biết

Du học ở đất nước có nên kinh tế đứng gần thứ nhất trên thế giới như Nhật Bản thì bạn Hốt được gì về cho bản thân?
Xem tiếp

Vì sao nhóm máu lại quan trọng khi tuyển dụng tại Nhật Bản?

“Tại sao nhà tuyển dụng tại Nhật lại hỏi nhóm máu của ứng viên?”. Đây là câu hỏi thường gặp của nhiều người nước ngoài khi phỏng vấn tại công ty Nhật Bản.
Xem tiếp

Phim Nhật Hót rất đáng xem - Tình yêu mang theo dù bất cứ đâu - 恋はつづくよどこまでも

Gần đây bộ phim Nhật mang tên “Tình yêu mang theo dù bất kỳ đâu” đang được rất nhiều khán giả đứng ngồi không yên với nội dung kể về tình yêu của 2 bác sĩ trẻ. Nội dung phim dựa trên câu chuyện có thật với 2 diễn viên chính Kento(nam) và nữ diễn viên sakura.
Xem tiếp

Dặn lòng 16 điều trước khi bước vào thế giới Du học Nhật

Sang Nhật rồi bạn sẽ không thể tránh khỏi câu nói như “ Biết thế khi ở nhà ta phải ăn nhiều món đó, làm nhiều cái này, tiêu nhiều cái nọ, yêu thương nhiều cái kia,... để tránh bị hối tiếc thì ta nên lên kết hoạch cho những công việc cần làm, có vấn đề thì giải quyết dứt khoát đi. Hãy dọn não đi để đầu óc ta được nhẹ nhàng và bắt đầu 1 nơi học tập và làm việc với tâm huyết và đầy nghị lực. Bạn có đang suy nghĩ giống mình?
Xem tiếp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu (*) ở form bên dưới. Cô sẽ tiếp nhận và tư vấn cho bạn trong vòng 24h. Cảm ơn bạn!
ĐĂNG KÝ NGAY